ΠΜΣ  "Νεότερες Μέθοδοι και Τεχνολογίες στη Θεραπευτική Αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη"

Από το Τμήμα της Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ανακοινώνεται η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τέσσερα εξάμηνα (δύο εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων, ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και ένα εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας). Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Τμήματος της Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στον τομέα των Νεότερων μεθόδων και τεχνολογιών στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων:

  1. Πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής καθώς και άλλοι Επιστήμονες Υγείας (όπως Φυσικοθεραπευτές, Διατροφολόγοι –Διαιτολόγοι), πτυχιούχοι άλλων συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι (όπως Ψυχολογίας κ.ά.) της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  2. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Σ.Ε.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις των προπτυχιακών σπουδών τους πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.

Περισσότερες πληροφορίες και υπόδειγμα αίτησης

ΠΜΣ "Πολιτιστική Διαχείρηση, Επικοινωνία και Μέσα" στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει έως σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/ών [έως είκοσι (20) ανά κατεύθυνση ειδίκευσης] που επιθυμούν να συμμετάσχουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, σε μία από τις κάτωθι κατευθύνσεις του:

  • Πολιτιστική Διαχείριση,
  • Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέσα και Τεχνολογία.

Η φοίτηση στο ΠΜΣ είναι δωρεάν.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 31-7-2021.

Πληροφορίες https://cmc.panteion.gr/images/pms_prokiriski_2021.pdf

ΠΜΣ «Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Πρόσκληση για εισαγωγή στο δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι έως 5/7/2021. Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: https://www.uom.gr/aida/prosklhsh-ypobolhs-fakelon-ypopshfiothtas

ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» στο Πανεπιστήμιο Πελοπονήσου

Το ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» δέχεται αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22  και η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο https://analytics.pedis.uop.gr/.

Στο ΠΜΣ καλλιεργείται και αναπτύσσεται η διεπιστημονική προσέγγιση στην αναγνώριση, ανάλυση και κατανόηση των πολιτικών οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο, με την αξιοποίηση μεθόδων, αναλυτικών εργαλείων και τεχνικών από τα πεδία της διοίκησης της διακινδύνευσης (risk management) και της ανάλυσης δεδομένων (analytics).

Το πρόγραμμα είναι 12μηνης διάρκειας (παρακολούθηση μαθημάτων κατά τη χειμερινή και εαρινή περίοδο και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά τη θερινή περίοδο) και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Παγκόσμιες Προκλήσεις και τα Συστήματα Αναλύσεων με ειδίκευση είτε στη «Διοικητική της Διακινδύνευσης στην Παγκόσμια Πολιτική» είτε στην «Ανάλυση δεδομένων στην Παγκόσμια Πολιτική».

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Αυγούστου 2021

Περισσότερες πληροφορίες, Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και διαδικασία στη διεύθυνση: https://analytics.pedis.uop.gr/  

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

Δ/νση:  Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, 1ος όροφος, Κόρινθος

Τηλ. 2741040040

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

url: http://pedis.uop.gr

 

MA in Mediterranean Studies: Call for Applications

The MA in Mediterranean Studies is implemented by the Department of Political Science and International Relations of the University of the Peloponnese in partnership with the Institute of International Relations (IDIS) of Panteion University and in collaboration with the University of Bologna, the Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) of the Alliance of Sorbonne-Paris-Cité, the Yaşar University, the Neapolis University Pafos, and the Olympia Summer Academy. It is designed to be a flexible and dynamic umbrella program that covers an array of pressing issues, such as: Conflict, security and nationalism in the Mediterranean; democratization and civil society; human rights and activism; inter-cultural dialogue; energy security and environmental challenges, etc.

Join the program and become part of a university network that spans over five Med countries.

For more information and the online application, see the MA website.

Page 1 of 3