ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 

5 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Πανεπιστήμιο Πατρών


Καταληκτική Ημερομηνία: 
Πέμπτη, Οκτώβριος 29, 2015

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 435/5-10-2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο της Πράξης «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Βασίλειο Αναστασόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι: Εξωτερική αξιολόγηση Διδακτορικών Διατριβών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και μέχρι τη λήξη του, ήτοι 31/10/2015, με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου του έργου.

ΘΕΣΗ 1: Ένα (1) άτομο για την αξιολόγηση διδακτορικών διατριβών στην θεματική ενότητα «Ανθρωπιστικές επιστήμες, Επιστήμες Εκπαίδευσης, Επιστήμες Πολιτισμού- Εικαστικές Επιστήμες- Καλές Τέχνες
Απαραίτητα προσόντα:
1. Επιστημονική κατάρτιση-γνώσεις:
- Πτυχίο Α.Ε.Ι.
- Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών (συναφής με την θεματική ενότητα που προαναφέρθηκε).
2. Επαγγελματική δραστηριότητα -εμπειρία:
- Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.
- Αποδεδειγμένη εμπειρία στην επίβλεψη διδακτορικών διατριβών.
3. Δημοσιεύσεις συναφείς με το αντικείμενο της θεματικής ενότητας

ΘΕΣΗ 2: Ένα (1) άτομο για την αξιολόγηση διδακτορικών διατριβών στην θεματική ενότητα «Νομικές, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες»
Απαραίτητα προσόντα:
1.Επιστημονική κατάρτιση- γνώσεις:
- Πτυχίο Α.Ε.Ι.
- Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών (συναφής με την θεματική ενότητα που προαναφέρθηκε).
2. Επαγγελματική δραστηριότητα -εμπειρία:
- Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.
- Αποδεδειγμένη εμπειρία στην επίβλεψη διδακτορικών διατριβών.
3. Δημοσιεύσεις συναφείς με το αντικείμενο της θεματικής ενότητας.

ΘΕΣΗ 3: Ένα (1) άτομο για την αξιολόγηση διδακτορικών διατριβών στην θεματική ενότητα «Βιολογικές και ιατρικές επιστήμες»
Απαραίτητα προσόντα:
1. Επιστημονική κατάρτιση- γνώσεις:
- Πτυχίο Α.Ε.Ι.
- Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών (συναφής με την θεματική ενότητα που προαναφέρθηκε).
2. Επαγγελματική δραστηριότητα -εμπειρία:
- Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.
- Αποδεδειγμένη εμπειρία στην επίβλεψη διδακτορικών διατριβών.
3. Δημοσιεύσεις συναφείς με το αντικείμενο της θεματικής ενότητας.

ΘΕΣΗ 4: Ένα (1) άτομο για την αξιολόγηση διδακτορικών διατριβών στην θεματική ενότητα «Γεωτεχνικές επιστήμες, ενεργειακές, περιβαλλοντικές και διαστημικές επιστήμες»
Απαραίτητα προσόντα:
1. Επιστημονική κατάρτιση -γνώσεις:
- Πτυχίο Α.Ε.Ι.
- Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών (συναφής με την θεματική ενότητα που προαναφέρθηκε).
2. Επαγγελματική δραστηριότητα - εμπειρία:
- Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.
- Αποδεδειγμένη εμπειρία στην επίβλεψη διδακτορικών διατριβών.
3. Δημοσιεύσεις συναφείς με το αντικείμενο της θεματικής ενότητας.

ΘΕΣΗ 5: Ένα (1) άτομο για την αξιολόγηση διδακτορικών διατριβών στην θεματική ενότητα «Επιστήμες μαθηματικών, φυσικής, χημείας»
Απαραίτητα προσόντα:
1. Επιστημονική κατάρτιση - γνώσεις:
- Πτυχίο Α.Ε.Ι.
- Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών (συναφής με την θεματική ενότητα που προαναφέρθηκε).
2. Επαγγελματική δραστηριότητα -εμπειρία:
- Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.
- Αποδεδειγμένη εμπειρία στην επίβλεψη διδακτορικών διατριβών.
3. Δημοσιεύσεις συναφείς με το αντικείμενο της θεματικής ενότητας.

Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον καθηγητή Βασίλειο Αναστασόπουλο Καθηγητή, του Τμήματος Φυσικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο 2610-996147, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.(link sends e-mail)

Σχετικός σύνδεσμος:
http://research.upatras.gr


 

42 θέσεις με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε


Καταληκτική Ημερομηνία: 
Τρίτη, Οκτώβριος 20, 2015

35 θέσεις για ανάγκες του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) & Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική & τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)» για το ακαδ. έτος 2015-16 (Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Βιβλιοθηκονομία, Πτυχίο Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Απολυτήριος τίτλος Λυκείου στην Ηλεκτρολογία, Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θεωρητικής κατεύθυνσης, Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Οικονομικής / Λογιστικής κατεύθυνσης)

7 θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Οργάνωση, υποστήριξη & διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, Ερευνητικών & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και λοιπών Έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» (Πτυχίο Τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Πτυχίο Τριτοβάθμιας
Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Οικονομικής/Λογιστικής, Πτυχίο Τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικών Επιστημών & Νομικής Σχολής)