5 Θέσεις εργασίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 • Written by diasindesi

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Ή ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, στο πλαίσιο του Υποέργου (01) «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο ΓΠΑ» της Πράξης «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο ΓΠΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5165176/ ΕΛΚΕ 123.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο Καθηγητή Εμμανουήλ Φλεμετάκη που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).
Πρόσκληση.


Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Ή ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, στο πλαίσιο του Υποέργου (01) «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο ΓΠΑ» της Πράξης «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο ΓΠΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5165176/ ΕΛΚΕ 123.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο Καθηγητή Εμμανουήλ Φλεμετάκη που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).   

Πρόσκληση.

 

 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Ή ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΜΕΑ, στο πλαίσιο του Υποέργου (01) «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο ΓΠΑ» της Πράξης «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο ΓΠΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5165176/ ΕΛΚΕ 123.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο Καθηγητή Εμμανουήλ Φλεμετάκη που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Πρόσκληση.


Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Ή ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, στο πλαίσιο του Υποέργου (01) «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο ΓΠΑ» της Πράξης «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο ΓΠΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5165176/ ΕΛΚΕ 123.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο Καθηγητή Εμμανουήλ Φλεμετάκη που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Πρόσκληση.

 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, στο πλαίσιο του Υποέργου (01) «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο ΓΠΑ» της Πράξης «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο ΓΠΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5165176/ ΕΛΚΕ 123.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο Καθηγητή Εμμανουήλ Φλεμετάκη που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Πρόσκληση.

ΑΓΓΛΟΦΩΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ

 • Written by diasindesiΗ Νομική Σχολή του Institution d'Etudes Francophones (IdEF) ανακοινώνει
την ανάγκη πλήρωσης θέσεων καθηγητών του αυτού γνωστικού αντικειμένου
στα νέα αγγλόφωνα προγράμματα της Σχολής (πτυχίο και μεταπτυχιακό
Νομικής).  Τα προγράμματα προσφέρονται στην Αθήνα, σε σύμπραξη με το
Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord.
Απαραίτητα προσόντα πρόσληψης αποτελούν η κατοχή διδακτορικού τίτλου
σπουδών, η άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, καθώς και η διδακτική
εμπειρία. Η γνώση των Γαλλικών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό
σημείωμα, στην Αγγλική γλώσσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Πληροφορίες: Δρ. Βασίλη Ζαμαρία.

Θέση διδακτορικού στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 • Written by diasindesi

The Department of Informatics and Telematics of the Harokopio University of Athens (Athens, Greece) offers the following full-time vacancy:

 • 1 PhD candidate position in the area of “Fine-grained scanned (X-ray) image analysis

 

The selected candidate will receive funding for his/her studies from relevant EC research projects (for a minimum of 3 years).

Modifications/elaborations to the PhD thesis title are possible, so as to match individuals’ research interests and/or scientific background.

Interested individuals and potential applicants are encouraged to communicate via mail, in order to send their CV and to receive more detailed information about the scope/offering/goals of the position as well as the relevant research projects. Please send your message to Assistant Professor Georgios Th. Papadopoulos (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Requirements:

 • MSc degree (or equivalent title) in informatics, computer science, data science, artificial intelligence, electrical engineering or related field

 • Excellent programming skills (preferably Python programming language)

 • Excellent command of English (both written and spoken)

 

Additional skills (to be considered as a plus):

 • Knowledge of fundamental principles of machine and/or deep learning

 • Experience with Tensorflow and/or PyTorch (or other similar) deep learning frameworks

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Σ.Ε.Π.)

 • Written by diasindesi

 

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 01 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14:00 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για υποψήφια Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) σε Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.), Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες (Ε.Θ.Ε.) και Ενότητα Πρακτικής Άσκησης (Ε.Π.Α.), του εξαμηνιαίου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΣΚΙ) & των εξαμηνιαίων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΗΓ, ΨΑΕ, ΔΜΔ, ΦΥΛ) για το χρονικό διάστημα από 01/03/2023 έως 28/02/2026.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://dev.eap.gr/sep-candidate από 01-12-2022 (14:00) έως 04-01-2023 (23:59). 

Προκήρυξη 

ΣΑΕ & ΣΑΕ ΕΠΑ_Πληροφοριακό Έντυπο

ΣΕΤ Πληροφοριακό Έντυπο

ΣΚΕ_Πληροφοριακό Έντυπο 

Συχνές Ερωτήσεις 

Προσφερόμενες Θεματικές Ενότητες (1-03-23_28-02-26)

 

Για υποβολή αίτησης πατήστε εδώ

 

Θέσεις Εργασίας : Erasmus+

 • Written by diasindesi

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο LINK