ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γιάννης Σκαρπέλος - Καθηγητής, Επιστημονικά Υπεύθυνος

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Ελένη Κακουλίδη - Σύμβουλος Σταδιοδρομίας (Τηλ. 210-9201661)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Πέπη Μαριόλη - Σύμβουλος Σταδιοδρομίας (Τηλ. 210-9201661)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Σοφία Μεσσήνη - Μελέτες απορρόφησης αποφοίτων

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Στέλιος Πετράκης - Υποστήριξη πληροφοριακού συστήματος

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Μαρία Τζεμπελίκου - Συνεργάτης Γραφείου Διασύνδεσης

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.