Το Γραφείο Διασύνδεσης καλωσορίζει τους φοιτητές και τους αποφοίτους του Παντείου Πανεπιστημίου.

Κύριος στόχος είναι η προετοιμασία των φοιτητών και η υποστήριξη των αποφοίτων για την ακαδημαϊκή και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Βασικά εργαλεία για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι ο οδηγός καριέρας, ο οδηγός μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Μέσω αυτών, το Γραφείο Διασύνδεσης καλείται να σας υποστηρίξει από την πρώτη στιγμή ως φοιτητές μέχρι τη στιγμή

που ολοκληρώνετε τις σπουδές σας και αναζητάτε εργασία ή επιθυμείτε την εκπόνηση κάποιου μεταπτυχιακού προγράμματος.

Στην προσπάθεια αυτή, το Γραφείο Διασύνδεσης σας καλεί να συμμετέχετε ενεργά. Συναντήστε από κοντά τα στελέχη του.

Γίνετε μέλος του Γραφείου Διασύνδεσης μέσω της βάσης δεδομένων που διαθέτει.

Με τον τρόπο αυτό βοηθάτε το Γραφείο Διασύνδεσης να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες του και να αντιλαμβάνεται

με τον πιο αποτελεσματικό τόπο τις απαιτήσεις που οφείλει να καλύψει.

 

Το Γραφείο Διασύνδεσης (Γ.Δ.) του Παντείου Πανεπιστημίου ιδρύθηκε με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Παιδείας στα πλαίσια του προγράμματος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ, Β’ ΚΠΣ). Σήμερα το Γραφείο Διασύνδεσης υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

 

 

 

Ο Ρόλος του Γραφείου Διασύνδεσης

Η αναγκαιότητα της λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας προβάλλεται διαρκώς εντονότερη σε μια εποχή όπου η αγορά εργασίας μεταβάλλεται συνεχώς και το πρόβλημα της επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων των ΑΕΙ παρουσιάζεται ιδιαίτερα έντονο.

Βασική του επιδίωξη είναι η πολύπλευρη υποστήριξη των φοιτητών/αποφοίτων για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας και για την ανάπτυξη επιτυχημένης σταδιοδρομίας. Το Γραφείο Διασύνδεσης προωθεί την ανάπτυξη δυναμικών συνεργασιών και την εξυπηρέτηση τεσσάρων πόλων: των Φοιτητών & Αποφοίτων του Πανεπιστημίου, του Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου, των Επιχειρήσεων & Φορέων προώθησης απασχόλησης και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.