ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Κοινωνική Αλλαγή, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου από κοινού με τα Πανεπιστήμια Γλασκώβης, Μάλτας και Ταλίν


Νέο διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα με τίτλο «Διεθνές Μάστερ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και Κοινωνική Αλλαγή» (International Masters degree in Adult Education for Social Change), θα προσφέρεται από το 2016 από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης (συντονιστής έργου), το Πανεπιστήμιο της Μάλτας και το Πανεπιστήμιο του Ταλίν, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus Mundus: Key Action 1-Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJmDs). Η σύμπραξη αυτή είναι καθοριστικής σημασίας για το ΑΠΚΥ, καθώς συμβάλλει στην εξέλιξη και διεθνοποίηση του Ιδρύματος, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ευκαιρίες κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε πανεπιστήμια τρίτων χωρών.

Το συγκεκριμένο διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα είναι μία από τις 15 προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο σύνολο των 76 που υποβλήθηκαν από όλη την Ευρώπη. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι με το ποσό των 3 περίπου εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδότησης θα δοθούν συνολικά 55 πλήρεις υποτροφίες (συμπεριλαμβάνουν δίδακτρα, διαμονή και διατροφή, μετακινήσεις) σε φοιτητές του προγράμματος σε περίοδο πέντε ετών, από το 2016-2020. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει φοίτηση και πρακτική άσκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Μάλτα και την Εσθονία, ένα προαιρετικό θερινό σχολείο στη Μαλαισία, ενώ το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα προσφέρει θεματικές ενότητες με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Τονίζεται πως στο νέο αυτό μεταπτυχιακό πρόγραμμα συνεργάζονται ευρωπαϊκά και διεθνή πανεπιστήμια, ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και κοινοτικοί οργανισμοί που αναγνωρίζουν ότι η δια βίου μάθηση και η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελούν ισχυρό εργαλείο για κοινωνική αλλαγή, για την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων, τη δημιουργία κριτικά σκεπτόμενων πολιτών και δικαιότερων και δημοκρατικότερων κοινωνιών. Το διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα απέσπασε ιδιαίτερα θετικά σχόλια από προσωπικότητες στον τομέα εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως ο Καθηγητής Heribert Hinzen, Senior Policy Advisor στο Deutscher Volkshochschul-Verband DVV International, ο οποίος χαρακτηριστικά ανέφερε για την πρόταση: «Excellent work done, and so many opportunities to work on this jointly, and extend into many more areas. This is the best news of the summer» και η Καθηγήτρια Arne Carlsen, Director του UNESCO Institute for Lifelong Learning, η οποία υπογράμμισε “delighted that the European Commission will prioritise this”.

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του διαπανεπιστημιακού προγράμματος είναι η Δρ. Μαρία Ν. Γραβάνη, Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη και του μεταπτυχιακού προγράμματος «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Περισσότερες πληροφορίες για το διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s1/programme/imaesc/


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

 

Τα Τμήματα Μαθηματικών και ΜηχανικώνΗ/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του Διατμηματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων» γνωστοποιούν την
έναρξη της διαδικασίας επιλογής έως και τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών, για εισαγωγή στο πρόγραμμα το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.      

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι και την 25η Μαίου 2015 στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών αίτηση
υποψηφιότητας μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες σι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών

(κτίριο Βιολογικού/Μαθηματικού, 1ος όροφος, γραφείο
152, τηλ.; 2610-996750, κ. Κολιόπουλος)

ή/και στις ιστοσελίδες http://www.math.upatras.gr

 

Ο Διευθυντής του Προγράμματος
Καθηγητής Ευστράτιος Γαλλόπουλος

 


Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Καταληκτική Ημερομηνία: 
Πέμπτη, Απρίλιος 23, 2015

Με τέσσερα νέα προγράμματα σπουδών, τα οποία διευρύνουν το φάσμα των επιστημονικών πεδίων που καλύπτει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), αρχίζει η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Το Πανεπιστήμιο θα δέχεται τις αιτήσεις των υποψηφίων φοιτητών, από την Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 23 Απριλίου 2015, μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του (www.ouc.ac.cy).

Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει συνολικά τρία (3) Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 21 Μεταπτυχιακά Προγράμματα επιπέδου Μάστερ – 17 προσφέρονται στην Ελληνική και τέσσερα (4) στην Αγγλική γλώσσα. Επιπλέον, προσφέρονται θέσεις για διδακτορικούς φοιτητές σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών αντικειμένων. Πέρα από τα προγράμματα που οδηγούν σε απόκτηση τίτλου σπουδών, το ευρύ κοινό έχει ευκαιρίες συμμετοχής σε διαδικτυακά σεμινάρια για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Τα τέσσερα νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΜΠΣ) αφορούν επιστημονικούς τομείς αιχμής, έχουν θεωρητικό και πρακτικό προσανατολισμό και καλύπτουν σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας και της αγοράς εργασίας. Τρία από τα νέα προγράμματα είναι διαπανεπιστημιακά και προσφέρονται από το ΑΠΚΥ, σε συνεργασία με άλλα Α.Ε.Ι., στο πλαίσιο της ανάληψης επιτελικού ρόλου συντονιστή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Enterprise Risk Management» θα προσφερθεί από κοινού με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το «International Hospitality and Tourism Management» προσφέρεται σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ το πρόγραμμα «Sustainable Energy Systems» θα προσφερθεί από κοινού με το Πανεπιστήμιο Frederick. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων» ολοκληρώνει τη σειρά των νέων προγραμμάτων σπουδών, τα οποία για πρώτη φορά θα λειτουργήσουν τον Σεπτέμβριο του 2015. Λεπτομέρειες για το περιεχόμενο όλων των Προγραμμάτων Σπουδών – νέων και υφιστάμενων - μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στον ιστότοπο του ΑΠΚΥ www.ouc.ac.cy

 


 

Master's Degree Programmes, Faculty of Social Sciences, Charles University, Czech Republic

Prague Area Studies: Master’s Degree Programmes in English
Institute of International Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague offers four interdisciplinary Master’s Degree Programmes taught in English for the academic year 2015/2016. These programmes are coordinated under the label "Prague Area Studies" (PRAREAS) and focused on distinctive areas: the countries of Eurasia and Central, East and South East Europe, the German-speaking countries, European Union and North America.
For more information please visit: http://imseng.fsv.cuni.cz/prareas/
Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

" class="mailto" style="color: #a71042; text-decoration: none; outline: none;">
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://career.duth.gr/portal/sites/all/modules/extlink/extlink_s.png) -20px 50% no-repeat;">(link sends e-mail)
Online application: http://fsveng.fsv.cuni.cz/FSVEN-498.html

 

Balkan, Eurasian and Central European Studies (BECES)
The BECES programme addresses the English speaking audience with a deep and versatile exploration of “the East”, understood as a territory composed of Central Europe, the Balkan Peninsula, and the Post-Soviet area, including the Caucasus and Central Asia. Primary attention is paid to modern history, politics and diplomacy, as well as to fundamental social, cultural and economic problems. It also offers students the chance to learn or improve their knowledge of the Czech language and some other languages of the area.
For more information please visit: http://imseng.fsv.cuni.cz/prareas/beces/
Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

" class="mailto" style="color: #a71042; text-decoration: none; outline: none;">
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://career.duth.gr/portal/sites/all/modules/extlink/extlink_s.png) -20px 50% no-repeat;">(link sends e-mail)

 

Central European Comparative Studies (CECS)
The CECS programme focuses on the region composed of Germany, Austria and the Visegrad countries (the Czech Republic, Slovakia, Poland and Hungary) with an overlap onto neighbouring countries. It offers a thorough comparative and multidisciplinary understanding of the historical, political, economic and cultural developments of the above listed countries. The programme is offered either in the form of a full-time study or as a part-time study (with classes on Friday afternoons).
For more information please visit: http://imseng.fsv.cuni.cz/prareas/cecs/
Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

" class="mailto" style="color: #a71042; text-decoration: none; outline: none;">
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://career.duth.gr/portal/sites/all/modules/extlink/extlink_s.png) -20px 50% no-repeat;">(link sends e-mail)

 

European Studies (ES)
The ES interdisciplinary programme provides students with a profound knowledge and understanding of European history and politics, the European integration process and other EU related issues from a legal, political and economic perspective from a Central European point of view. The programme focuses not only on the developments in the EU member states but offers a study of the European integration process in all its complexity and variety. It is designed especially for students who plan to enter positions in EU institutions, international organizations, national administration or non-governmental organizations.
For more information please visit: http://imseng.fsv.cuni.cz/prareas/es/
Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

" class="mailto" style="color: #a71042; text-decoration: none; outline: none;">
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://career.duth.gr/portal/sites/all/modules/extlink/extlink_s.png) -20px 50% no-repeat;">(link sends e-mail)

 

Transatlantic Studies (TS)
The Transatlantic programme’s focus is to provide English-speaking students with deep, interdisciplinary knowledge of transatlantic relations since 1945. Close attention is paid to history, politics, and diplomacy, so that students can understand the changing nature of transatlantic relations during the different phases of the Cold War and afterward. As our faculty has various areas of specialization, the student should gain a balanced, well-rounded appreciation of the complex nature of transatlantic studies. Prague is an excellent place to study the issue because the Czechs underwent a transformation from being a nation subjugated by the Soviet Union during the Cold War to one that is a full member of NATO and the European Union.
For more information please visit: http://imseng.fsv.cuni.cz/prareas/ts/
Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

" class="mailto" style="color: #a71042; text-decoration: none; outline: none;">
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://career.duth.gr/portal/sites/all/modules/extlink/extlink_s.png) -20px 50% no-repeat;">(link sends e-mail)

 

 


Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2014-2015)

Καταληκτική Ημερομηνία: 
Δευτέρα, Μάρτιος 9, 2015

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει ότι δέχεται υποψηφιότητες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ακόλουθο γνωστικό αντικείμενο:
- Διατροφή και Υγεία

Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή τίτλων ορίζεται σε έξι (6) εξάμηνα κατ’ ελάχιστο.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε συναφή με τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα, Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Μ.Δ.Ε.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων 09/02/2015 - 09/03/2015

Οι ενδιαφερόμενοι για διευκρινίσεις μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο 22540 - 83013 ή στο e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

" class="mailto" style="color: #a71042; text-decoration: none; outline: none;">
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://career.duth.gr/portal/sites/all/modules/extlink/extlink_s.png) -20px 50% no-repeat;">(link sends e-mail)

 

Σχετικός σύνδεσμος:
http://diavgeia.gov.gr