ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ” (2023-2024)

 

 

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσκαλεί υποψηφίους για υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Οικονομική Επιστήμη» με δύο ειδικεύσεις: «Οικονομετρία και Ανάλυση Δεδομένων» και  «Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική».

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ.  είναι η εμβάθυνση στις θεμελιώδεις αρχές της οικονομικής και οικονομετρικής ανάλυσης και στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της οικονομίας.Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται δια ζώσης.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων:  26.05.2023 – 31.07.2023

Σημείωση: Υποψήφιοι που θα υποβάλλουν αίτηση  έως 30/06/2023 και πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια, θα κληθούν για συνέντευξη εντός της πρώτης εβδομάδας του Ιουλίου.

Για υποβολή  αιτήσεων πατήστε εδώ

 

ΔΔΠΜΣ «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση»

Τα Τμήματα:
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (επισπεύδον Τμήμα),
– Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
και
Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
οργανώνουν και λειτουργούν το Διϊδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» σύμφωνα με το ΦΕΚ 5002/τ.Β/31-12-2019, τον Κανονισμό Λειτουργίας του (ΦΕΚ 5032/τ.Β/13-11-2020) και τις διατάξεις του Ν.4957/2022, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την παράλληλη λειτουργία τμημάτων σε κτιριακές υποδομές των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων.

Το πρόγραμμα είναι εντατικό διάρκειας 1 έτους [δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα μαθημάτων και θερινή περίοδος για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας] και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

α) Ανάπτυξη και Προγραμματισμός
β) Οικονομική Λειτουργία
γ) Κοινωνική Πολιτική

Συνοπτική περιγραφή

Αντικείμενο του ΔΔΠΜΣ είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στο διεπιστημονικό πεδίο των σπουδών στην Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση.

Tο ΔΔΠΜΣ αποσκοπεί στην προαγωγή της εμπειρικής έρευνας στο πεδίο μελέτης της τοπικής αυτοδιοίκησης και ανάπτυξης στην Ελλάδα. Παράλληλα, στοχεύει στην κατάρτιση των φοιτητών στο επιστημονικό αυτό πεδίο, παρέχοντάς τους τις αναγκαίες δεξιότητες για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους.

Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και προβλημάτων με τρόπο διεπιστημονικό (στην τομή των κλάδων της πολιτικής επιστήμης, της δημόσιας πολιτικής, της πολιτικής οικονομίας, των δημοσίων οικονομικών και της διοίκησης των επιχειρήσεων κ.ά.). Βασίζεται σε μια πολυδιάστατη προσέγγιση των ζητημάτων που άπτονται της οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 

Προθεσμία: 7 Ιουλίου 2023
Για την πρόσκληση και τα δικαιολογητικά πατήστε 
εδώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ HELLENiQ ENERGY

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023 - 2024 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

H HELLENiQ ENERGY, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Ευθύνης “Proud of Youth” που υλοποιεί, ανακοινώνει για 11η συνεχή χρονιά το Πρόγραμμα Υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη αριστούχων τελειόφοιτων και απόφοιτων πανεπιστήμιου, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους περαιτέρω σε τομείς σχετικούς με τη δραστηριότητα του Ομίλου.

 • Οι υποτροφίες αφορούν στην πραγματοποίηση σπουδών πλήρους φοίτησης, με μέγιστη διάρκεια τα δύο έτη για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος

 • Κάθε υποτροφία καλύπτει μόνο το κόστος διδάκτρων

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΕΔΩ

Η πλατφόρμα υποβολής αίτησης θα είναι διαθέσιμη στους ενδιαφερόμενους έως την 7η Μαΐου 2023.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024 θα χορηγηθούν έως είκοσι υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στους κάτωθι επιστημονικούς κλάδους σπουδών:

 

Τομέας Μηχανικής και Ενέργειας:

 1. Ενεργειακός Μετασχηματισμός

 2. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 3. Εναλλακτικές Τεχνολογίες - Οχήματα - Καύσιμα - Βιώσιμες Μεταφορές

 4. Προηγμένα Ενεργειακά Υλικά για την Παραγωγή και Αποθήκευση Ενέργειας

 5. Μηχανική του Πετρελαίου κ.ά.

Τομέας Ψηφιακού Μετασχηματισμού:

 1. Προγραμματισμός

 2. Δίκτυα και Επικοινωνίες

 3. Ανάλυση Δεδομένων και Τεχνητή Νοημοσύνη

 4. Κυβερνοασφάλεια

 5. Intelligent Automation-Robotics κ.ά.

Τομέας Επιστημών Περιβάλλοντος:

 1. Διαχείριση Περιβάλλοντος

 2. Κλιματική Αλλαγή

 3. Βιώσιμη Ανάπτυξη

 4. Ευφυείς Πόλεις

 5. Τοπική Ανάπτυξη κ.ά.

Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης:

 1. Οικονομικά της Ενέργειας - Βιοοικονομία - Κυκλική Οικονομία

 2. Διοίκηση Ενεργειακών Έργων

 3. Marketing – Επικοινωνία - Δημόσιες Σχέσεις - Πολιτική Επικοινωνία

 4. Νομικές Σπουδές (Δίκαιο της Ενέργειας, Δίκαιο και Πληροφορική)

 5. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων κ.ά.

Όλες τις πληροφορίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις θα τις βρείτε στην προκήρυξη του Προγράμματος εδώ.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το ΔΔΠΜΣ "Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση" ακαδ. έτους 2023-24

Τα Τμήματα:
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (επισπεύδον Τμήμα),
– Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
και
Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
οργανώνουν και λειτουργούν το Διϊδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» σύμφωνα με το ΦΕΚ 5002/τ.Β/31-12-2019, τον Κανονισμό Λειτουργίας του (ΦΕΚ 5032/τ.Β/13-11-2020) και τις διατάξεις του Ν.4957/2022, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την παράλληλη λειτουργία τμημάτων σε κτιριακές υποδομές των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων.

Το πρόγραμμα είναι εντατικό διάρκειας 1 έτους [δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα μαθημάτων και θερινή περίοδος για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας] και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

α) Ανάπτυξη και Προγραμματισμός
β) Οικονομική Λειτουργία
γ) Κοινωνική Πολιτική

Συνοπτική περιγραφή

Αντικείμενο του ΔΔΠΜΣ είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στο διεπιστημονικό πεδίο των σπουδών στην Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση.

Tο ΔΔΠΜΣ αποσκοπεί στην προαγωγή της εμπειρικής έρευνας στο πεδίο μελέτης της τοπικής αυτοδιοίκησης και ανάπτυξης στην Ελλάδα. Παράλληλα, στοχεύει στην κατάρτιση των φοιτητών στο επιστημονικό αυτό πεδίο, παρέχοντάς τους τις αναγκαίες δεξιότητες για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους.

Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και προβλημάτων με τρόπο διεπιστημονικό (στην τομή των κλάδων της πολιτικής επιστήμης, της δημόσιας πολιτικής, της πολιτικής οικονομίας, των δημοσίων οικονομικών και της διοίκησης των επιχειρήσεων κ.ά.). Βασίζεται σε μια πολυδιάστατη προσέγγιση των ζητημάτων που άπτονται της οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το ακαδ. έτος 2023-24

Προθεσμία: 7 Ιουλίου 2023

Για την πρόσκληση και τα δικαιολογητικά πατήστε 
εδώ.

 

ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»*

(M.Sc in «Banking and Finance»)
Ειδίκευση: «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»
(«Banking and Financial Management»)

Υποβολή Αίτησης για Μεταπτυχιακό

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική ιδρύθηκε το 1995 και αποτέλεσε το πρώτο ΠΜΣ από ελληνικό ΑΕΙ σε αυτό το αντικείμενο. Συνεχίζει από τότε με μεγάλη επιτυχία τη λειτουργία του καθώς υποστηρίζεται από το έμπειρο ακαδημαϊκό προσωπικό του μοναδικού τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής της Ελλάδας.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης.

Το Πρόγραμμα είναι εφαλτήριο για σταδιοδρομία σε:
Επενδυτικούς οργανισμούς, ελεγκτικές – λογιστικές εταιρείες, εταιρείες συμβούλων, τράπεζες, υπουργεία, εποπτικές αρχές και άλλους οργανισμούς του δημοσίου τομέα, και παραγωγικές επιχειρήσεις…

Ειδικότερα, αντικείμενα στα οποία το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση είναι: Ο τρόπος λειτουργίας των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, η διαχείριση χαρτοφυλακίου και η τιμολόγηση περιουσιακών στοιχείων, η χρηματοοικονομική διοίκηση εταιρειών, οι αγορές χρηματοοικονομικών παραγώγων, η βιώσιμη και αειφόρα (περιβαλλοντική) χρηματοοικονομική, η σύνδεση της οικονομικής πολιτικής και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος με τις χρηματαγορές, η διαχείριση κινδύνων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, η νομισματική πολιτική και ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών, η
χρηματοδότηση στις αγορές ακινήτων και ενέργειας, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων, η χρηματοοικονομική λογιστική με έμφαση στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, και η χρηματοοικονομική τεχνολογία.

Νέος Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων, Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024
Υποβολή Αιτήσεων: 5 Απριλίου έως 15 Ιούνιου 2023

Έναρξη: Σεπτέμβριος 2023

Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης (Έναρξη 2023), Διάρκεια: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης (Έναρξη 2023), Διάρκεια: 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα

*έχει εγκριθεί και αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας και η δημοσίευση του ΦΕΚ

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων – 2023/24