ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

Απασχόληση

 

http://www.graduateland.com

Δικτυακός Τόπος με θέσεις εργασίας, θέσεις πρακτικής άσκησης, προγράμματα εργασιακής εμπειρίας εταιρειών, θέσεις εθελοντισμού για νέους κύρια στην Ευρώπη & στον Υπόλοιπο Κόσμο.

 

https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=el

Δίκτυο Eures: Πλατφόρμα με θέσεις εργασίας σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

Κατάρτιση

 

http://www.traineeprograms.com/en

Πλατφόρμα με προγράμματα εργασιακής εμπειρίας που προσφέρουν πολυεθνικές εταιρείες σε νέους πτυχιούχους

 

http://erasmusintern.org/

Πλατφόρμα με θέσεις πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό

 

http://europa.eu/youth/evs_database_en

Πλατφόρμα με τους εγκεκριμένους φορείς υλοποίησης έργων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας - μέρος του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus +

Εκπαίδευση

 

http://www.minedu.gov.gr/home/prokirikseis-diagwnismoi-ypotrofies-main/53-ypotrofies-klirodothmata/9944-05-09-13.html

Επικαιροποιημένος Οδηγός Υποτροφιών του Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, ο οποίος περιλαμβάνει όλους τους Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς που χορηγούν Υποτροφίες & οικονομική Ενίσχυση σ' Έλληνες & Αλλοδαπούς πολίτες γι' Ανώτερες Σπουδές & Έρευνα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

 

http://www.european-funding-guide.eu

Πλατφόρμα η οποία βοηθάει τους φοιτητές να βρουν χρηματοδότηση για τις σπουδές τους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

http://www.studyportals.eu

Πλατφόρμα με προγράμματα σε Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό & Διδακτορικό επίπεδο, Υποτροφίες, προγράμματα Δια Βίου Μάθησης, προγράμματα Εκμάθησης Γλώσσας

 

http://www.u-multirank.eu/  

Πλατφόρμα Κατάταξης Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δια Βίου Μάθηση

 

http://www.summerschoolsineurope.eu/

Δικτυακός Τόπος με θερινά σχολεία στην Ευρώπη

 

https://www.coursera.org/  

https://www.edx.org/   

https://www.udacity.com/

https://iversity.org/

Πλατφόρμες με δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα από τα καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου

Ενημέρωση

 

http://www.gapyear.gr/

Δικτυακός τόπος που παρουσιάζει τις ευκαιρίες κινητικότητας στην Ευρώπη