Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική

 

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων για τον νέο κύκλο του μεταπτυχιακού προγράμματος στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας παρατείνεται ως τις 15/9/2022, σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική θα λειτουργήσει με αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών  με νέες ειδικεύσεις.

 

 •   Ειδικεύσεις:

 

 1. Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)

 2. Ανάπτυξη Λογισμικού και Νέφος (Software Development and Cloud)

 3. Συστήματα και Δίκτυα Επόμενης Γενιάς (Next Generation Systems and Networks)

 

 •      Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος 2022
 •     Διάρκεια σπουδών: 3 εξάμηνα
 •     Συνολικό κόστος: 2.800€
 •     Υποβολή Αιτήσεων ως 15 Σεπτεμβρίου 2022

· Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από τη λήξη των εγγραφών (τέλη Σεπτεμβρίου).

·  Έως το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. μπορεί να απαλλαγεί από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 35 του Ν. 4485/2017.

· Θα διατεθούν έως δύο υποτροφίες από την εταιρία Accenture που θα καλύπτουν το σύνολο των τελών φοίτησης λαμβάνοντας υπόψη την αξιολογική κατάταξη των μεταπτυχιακών φοιτητών κατά την εισαγωγή τους στο Πρόγραμμα. Η εταιρία συνεκτιμώντας και τη πορεία των σπουδών τους, δύναται να προσφέρει στους υποτρόφους πρόταση πρόσληψης.

Κατεβάστε από εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και από εδώ το φυλλάδιο με συνοπτική παρουσίαση του ΠΜΣ.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://mai.uom.gr/, στο τηλέφωνο 2310-891 734 και μέσω e-mail στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank">mai@uom.edu.gr

 

Παράταση υποβολής αιτήσεων ακαδ. έτους 2022-23 για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές"

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές». 

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η ανάπτυξη γνώσεων και ερευνητικών δεξιοτήτων σχετικά με τους θεσμούς, τις διαδικασίες, τους στόχους και τα αποτελέσματα των σύγχρονων μορφών διακυβέρνησης και δημόσιων πολιτικών με έμφαση στον ευρωπαϊκό χώρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε κράτη και οικονομίες με αυξημένη βαρύτητα στις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ένα εύρος μαθημάτων στα πεδία των Κοινωνικών Επιστημών και των Ανθρωπιστικών Σπουδών κάθε ένα από τα οποία αναπτύσσει ζητήματα αιχμής και χρησιμοποιεί υψηλού επιπέδου διδακτικές μεθόδους και εργαλεία γνώσης. Οι φοιτητές αποκτούν θεωρητική κατάρτιση και, ταυτόχρονα, εξοικείωση με εμπειρικά δεδομένα με γνώμονα την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων αναντικατάστατων για την επιδίωξη μίας δυναμικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Το πρόγραμμα είναι 12μηνης διάρκειας (παρακολούθηση μαθημάτων κατά τη χειμερινή και εαρινή περίοδο και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά τη θερινή περίοδο) και οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στη Διακυβέρνηση και τις Δημόσιες Πολιτικές.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Ιουνίου 2022 29 Ιουλίου 2022

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες, Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και διαδικασία στη διεύθυνση: https://governance.pedis.uop.gr/

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

Δ/νση:  Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, 1ος όροφος, Κόρινθος

Τηλ. 2741040040

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

url: http://pedis.uop.gr

Study in Japan Virtual Fair 2022

Kindly be informed that «Study in Japan Virtual Fair 2022», a free online event organised by Japan Student Services Organization (JASSO), will be held on July 30 & 31, 2022.

We would highly appreciate it if you could forward the attached information and the below link to all those who are interested. 

Link : https://jassofair.studyinjapan.go.jp/en/

 

Thank you for your kind assistance.

Cultural Section

Embassy of Japan in Greece

 

3ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η εισαγωγή της καινοτομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την αναβάθμιση και του ελαιοκομικού τομέα.

Η Πρωτοβουλία OLIVE CHALLENGE σχεδιάσθηκε ακριβώς με το σκοπό αυτό, να συμβάλει στη δημιουργία νέων υπηρεσιών και προϊόντων, στη σύνδεση της παραγωγής ελαιολάδου και ελιάς με τις τεχνολογικές εξελίξεις, στην αύξηση θέσεων εργασίας, στη διάδοση και ενίσχυση πρακτικών βιώσιμης επιχειρηματικότητας στον τομέα, στην περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας του ελαιολάδου & της επιτραπέζιας ελιάς και στην ανάπτυξη συνεργειών και ενδοτομεακής συνεργασίας.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ:

Ο Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας “OLIVE CHALLENGE” αποτελεί τον πρώτο εξειδικευμένο διαγωνισμό καινοτομίας αποκλειστικά για τον ελαιοκομικό τομέα.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

 • Να στηρίξει την καινοτομία στον ελαιοκομικό τομέα

 • Να αναδείξει και να προβάλλει τις δυνατότητές του ελαιοκομικού τομέα

 • Να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων του τομέα

 • Να συμβάλλει στην προσαρμογή του τομέα σε ένα νέο αγροδιατροφικό σύστημα, που θα είναι πιο ανταγωνιστικό, βιώσιμο, ανθεκτικό καθώς και κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνο

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Στον Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, νομικά πρόσωπα, καθώς και ομάδες. Στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού https://filaios.org/draseis/olive-challenge/ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τον Κανονισμό του Διαγωνισμού, τα στοιχεία που απαιτούνται για την αίτηση υποβολής πρότασης, τα Μέλη της Advisory Committee και άλλες σχετικές λεπτομέρειες του Διαγωνισμού. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της ΦΙΛΑΙΟΣ, στο τηλέφωνο 2103238092 ή στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">.

 

ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:

Να αποστείλουν την ΙΔΕΑ τους για μια καινοτόμο δράση στον ελαικομικό τομέα.

Η ΙΔΕΑ δεν απαιτείται να είναι πατενταρισμένη ή ολοκληρωμένη. Εάν κριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης ότι η ιδέα σας έχει προοπτική ανάπτυξης, το OLIVE CHALLENGE θα σας φέρει σε επαφή με τους ανθρώπους και τους θεσμούς που θα στηρίξουν την υλοποίησή της.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ:

 • Ελαιοκαλλιέργεια – Περιβάλλον

 • Ελαιοποίηση – Μεταποίηση

 • Υποδομή – Εξοπλισμός – Υλικά Συσκευασίας

 • Τυποποίηση – Διακίνηση

 • Marketing – Branding – Προβολή –Προώθηση

 • Εμπορία – Εξαγωγές

 • Εκπαίδευση στον ελαιοκομικό τομέα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΠΩΑΣΗΣ:

Στο στάδιο της ΕΠΩΑΣΗΣ περνούν οι ΙΔΕΕΣ που θα διακριθούν.

Πρόκειται για έναν κύκλο, στοχευμένων και προσαρμοσμένων στις ΙΔΕΕΣ που διακρίθηκαν, μαθημάτων με ειδικούς στον τομέα ανά θεματική κατηγορία.

Πέρα από τα μαθήματα που θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα (το πρόγραμμα θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες πριν την έναρξη του σταδίου), οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε Μέντορα που θα τους βοηθήσει να εξελίξουν την ΙΔΕΑ τους. Η επιλογή του Μέντορα γίνεται ανάλογα με τη θεματική της ΙΔΕΑΣ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

 

Η κατάθεση των ιδεών/προτάσεων ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022.

 

Ακολουθούν η αξιολόγηση τους από 13/9/2022 - 23/9/2022 και η Επώαση από 10/10/2022.

Rendez-vous Campus France:

Προετοιμασία για τη ζωή και τις σπουδές στη Γαλλία

Το Rendez-vous Campus France του Ιουνίου 2022 αφιερώνεται στο θέμα της προετοιμασίας για τις σπουδές στη Γαλλία. Απευθύνεται στους Έλληνες μαθητές και φοιτητές οι οποίοι ετοιμάζονται να μεταβούν στη Γαλλία για σπουδές και έχουν πολλές απορίες, είτε για την πανεπιστημιακή πραγματικότητα, είτε για την καθημερινή ζωή της Γαλλίας.

Οι σπουδές στη Γαλλία συνεπάγονται την είσοδο σε μία άλλη πραγματικότητα. Παράλληλα με την ακαδημαϊκή εμπειρία, συνιστούν και ένα μάθημα ζωής!

Οι νέοι Έλληνες που έχουν σκοπό να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους στη Γαλλία θα πρέπει να προσαρμοστούν σε έναν άλλο τρόπο εργασίας, σε μία διαφορετική ζωή, σε άλλες συνήθειες και τρόπο σκέψης. Η καθημερινότητά τους θα είναι γεμάτη ερωτήματα, μικρές και μεγάλες ανακαλύψεις, αλλά θα αποκτήσουν ένα πλούτο που θα τους επιβεβαιώσει ότι πήραν την σωστή απόφαση.

Προκειμένου να τους βοηθήσει και να τους εφοδιάσει καλύτερα για αυτή την περιπέτεια, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος προτείνει αυτήν την παρουσίαση, της οποίας τα βασικά σημεία είναι:

 • Η φοιτητική ζωή στη Γαλλία: Η στέγαση των φοιτητών, οι διευκολύνσεις που προσφέρονται στους φοιτητές, οι απαραίτητες διαδικασίες κλπ.

 • Η ζωή στο γαλλικό πανεπιστήμιο: η οργάνωση των μαθημάτων και των εξετάσεων, η μεθοδολογία κλπ.

Το λόγο θα λάβουν επίσης και ορισμένοι Έλληνες φοιτητές που ζουν ή έχουν ήδη βιώσει την εμπειρία των σπουδών στη Γαλλία, την οποία επιθυμούν να μοιραστούν με το κοινό. Οι Alumni θα διηγηθούν πώς βίωσαν την εμπειρία των σπουδών στη Γαλλία και το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να τους θέσει ερωτήσεις.

ΠληροφορίεςThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Η Διάλεξη θα μεταδίδεται ταυτόχρονα στη Facebook σελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

 

Page 1 of 4