ΠΜΣ "Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Πολιτική, Ιστορία, Οικονομικά"

Έχει ανοίξει η διαδικασία προκήρυξης του αγγλόφωνου ΠΜΣ "Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Πολιτική, Ιστορία, Οικονομικά"  του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. To ΠΜΣ "Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Πολιτική, Ιστορία, Οικονομικά" είναι μονοετές και εξ ολοκλήρου αγγλόφωνο. Τα μαθήματα που προσφέρονται είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν μια βαθιά, εστιασμένη και διεπιστημονική γνώση των ιστορικών, πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά  http://www.see.pspa.uoa.gr/how-to-apply.html 

Επιστήμες της Αγωγής - Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την χρήση των ΤΠΕ

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής - Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την χρήση των ΤΠΕ (e-Learning)». Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 14/6/2021. Προφορική Συνέντευξη: 3-4/7 2021 [Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου].

Αναλυτικές πληροφορίες/Αιτήσεις: www.edivea.org/master-info.html

Page 3 of 3