Πρόσκληση φοιτητών για πρακτική άσκηση στην Crowdpolicy

Η εταιρεία Crowdpolicy αναπτύσσει, η οποία τα τελευταία 10 χρόνια, λύσεις, υπηρεσίες και εφαρμογές που κάνουν την ζωή μας καλύτερη. Ψηφιακές εφαρμογές, πληροφοριακά συστήματα και δράσεις ενίσχυσης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και σε δυναμικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας και στις πόλεις μας. Η Crowdpolicy δραστηριοποιείται σε πέντε χώρες και έχει 70 στελέχη.

Read more ...

Coordinator – Client Service

The Client Service team is the backbone of Guidepoint’s success. The team is responsible for efficiently delivering Guidepoint’s services to our clients around the world. We work to understand each client’s unique business questions and help them gain critical insights to stay informed and make better business decisions. Come work with us to deliver the best service in the industry and help our clients make some of the most important business decisions in today’s economy.

Read more ...

Associate Strategic Research, Client Service– Fluent in English (US)

The Client Service team is the backbone of Guidepoint’s success. The team is responsible for efficiently delivering Guidepoint’s services to our clients around the world. We work to understand each client’s unique business questions and help them gain critical insights to stay informed and make better business decisions. Come work with us to deliver the best service in the industry and help our clients make some of the most important business decisions in today’s economy.

Read more ...

Associate, Client Service – Strategic Research (EMEA/Class March 2022)

The Client Service team is the backbone of Guidepoint’s success. The team is responsible for efficiently delivering Guidepoint’s services to our clients around the world. We work to understand each client’s unique business questions and help them gain critical insights to stay informed and make better business decisions. Come work with us to deliver the best service in the industry and help our clients make some of the most important business decisions in today’s economy.

Read more ...

Associate Intern, Client Service – Strategic Research

The Associate Internship Program is intellectually stimulating, challenging, and rewarding. Working alongside Associates and Project Managers, you will help clients collect insights critical to make effective investment and business decisions. Your objective will be to identify and recruit the subject matter experts who can offer insights sought by our clients. Expect to work on projects in different industries at once from briefing through delivery.

The Associate Internship Program is a three to six-months program that provides formal training, social networking outings, and mentorship opportunities.

Read more ...

Page 2 of 3