Θέσεις Customer Support

Η εταιρεία Ιατρικών Μηχανημάτων Serinth, στα πλαίσια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, αναζητά άτομο για την ομάδα του Customer Support.

Η θέση αφορά την επικοινωνία με επαγγελματίες υγείας, με σκοπό τις απομακρυσμένες εγκαταστάσεις, εκπαιδεύσεις, αναβαθμίσεις καθώς και τη διαρκή υποστήριξη ειδικού λογισμικού.

Read more: Θέσεις Customer Support

Επιδοτούμενα προγράμματα στο εξωτερικό για νέους έως 30 ετών

O κοινωνικός συνεταιρισμός ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. (www.nefeleonas.gr) είναι πιστοποιημένος φορέας για την υλοποίηση προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps). Πρόκειται για επιδοτούμενα προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης και ευρωπαϊκής κινητικότητας που αφορούν νέους έως 30 ετών.

Περισσοτερα...Επιδοτούμενα προγράμματα στο εξωτερικό για νέους έως 30 ετών

Αμοιβόμενη Πρακτική Άσκηση

Η εταιρεία Nannuka αναζητά απόφοιτους σχολής Κοινωνικών /πολιτικών / νομικών επιστημών με αμοιβόμενη σχέση για 4 μήνες και άμεση πρόσληψη αορίστου χρόνου μετά το πέρας της πρακτικής. Η εταιρεία εδρεύει στο κέντρο της Αθήνας. 

Περισσότερα...Αμοιβόμενη Πρακτική Άσκηση

Associate, Client Service – Fluent in English (July ’21 Class)

The Client Service team is the backbone of Guidepoint’s success. The team is responsible for efficiently delivering Guidepoint’s services to our clients around the world. We work to understand each client’s unique business questions and help them gain critical insights to stay informed and make better business decisions. Come work with us to deliver the best service in the industry and help our clients make some of the most important business decisions in today’s economy.

 

What You’ll Do:

• Review and analyze client research requests and use a range of resources to identify the most relevant subject matter experts across geographies, industries, and topics for each project

• Utilize the phone, LinkedIn, and other outreach methods to recruit new Advisors to join the Guidepoint network by effectively communicating why their expertise is a good match for the specific project yo u’re working on

• Screen experts for their suitability for specific client projects and create professional profiles for client consideration

• Operate with a teamwork mentality that leads to building and maintaining strong relationships with other Guidepoint employees, offices, and Advisors

• Gain expertise on the various industries our clients work in order to make sure Guidepoint always finds the right experts for a given project

 

What You Have:

• Bachelor’s degree with high level of academic achievements / Young Professional (m/f) with first working experience

• Strong team player with entrepreneurial mind and „can do “-attitude along with pro-active and results-oriented work style

• Prior experience in executive search, market / business research or management consulting is a plus

• Outgoing personality with the ability to speak with individuals at all professional levels

• Intellectual curiosity and desire to learn

• Strong communication skills

• Fluency in English essential; very good knowledge of additional languages desired (French, German, etc.)

 

What We Offer:

• Competitive compensation

• Private health insurance

• Entrepreneurial environment, autonomy and fast decisions

• International exposure to the global Guidepoint service teams

• Casual work environment and compelling people

• Summer and winter team events

 

CONTACT US:

Would you like to be part of our team? Then we look forward to receiving your application by email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

If you have any questions, contact us by email or by phone at 21 1234 1150

Visit our site for more opportunities at https://www.guidepoint.com/careers/

 

Page 2 of 2