1ο JA Greece Διεθνές Συνέδριο «Εκπαίδευση για την Επιχειρηματικότητα: εφαρμογές και καλές πρακτικές στο Σχολείο και το Πανεπιστήμιο»

Στόχος του Συνεδρίου είναι να παρουσιαστούν προτάσεις και καλές πρακτικές από την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιχειρηματικότητας σε όλες τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης, τόσο από προσκεκλημένους Έλληνες Εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα, όσο και από εκπαιδευτικούς συνεργαζόμενων ευρωπαϊκών χωρών. Θα παρουσιαστούν επίσης ερευνητικά ευρήματα με στόχο να διατυπωθούν προτάσεις για τις προοπτικές ενίσχυσης και εξέλιξης της επιχειρηματικότητας σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. 

Το Συνέδριο θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν εντελώς δωρεάν εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, στελέχη επιχειρήσεων που συνεργάζονται εθελοντικά σε δράσεις επιχειρηματικής εκπαίδευσης, και εκπρόσωποι εκπαιδευτικών φορέων μετά από δήλωση συμμετοχής. Η προβολή των εργασιών του Συνεδρίου θα είναι προσβάσιμη μόνο στους συνέδρους που έχουν δηλώσει συμμετοχή μέσω της επίσημης σελίδας του συνεδρίου.

Δείτε το πρόγραμμα της Πέμπτης εδώ

Δείτε το πρόγραμμα της Παρασκευής εδώ

Εγγραφή