3ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας OLIVE CHALLENGE 2022

 

Στο Διαγωνισμό καλούνται να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και ομάδες, υποβάλλοντας τις καινοτόμες ιδέες τους, σχετικές με τον τομέα του ελαιολάδου και της ελιάς, σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας, της εμπορίας και της προώθησής του.

Με την πρωτοβουλία αυτή, η «ΦΙΛΑΙΟΣ» δίνει βήμα και υποστηρίζει φυσικά πρόσωπα, ομάδες, φορείς και οργανώσεις του ελαιοκομικού τομέα να δραστηριοποιηθούν και να αναπτύξουν δράσεις καινοτομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο του "Φιλαίου"