Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων για Επαγγελματίες του Αθλητισμού

Λίγα λόγια για το έργο: Στόχος του έργου Funmilies είναι να ενισχύσει τη συμμετοχή στον αθλητισμό και τη σωματική δραστηριότητα και να προάγει την κοινωνική ένταξη στον αθλητισμό μιας συνήθως αποκλεισμένης ομάδας, αυτής των ατόμων ηλικίας 65 και άνω, μέσω της προώθησης της διαγενεακής συνεργασίας στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Ιταλία και τη Σλοβενία.

Ειδικότερα το έργο στοχεύει να:

  • Ενισχύσει την ευαισθητοποίηση και τις ικανότητες των επαγγελματιών του αθλητισμού στην οργάνωση/υλοποίηση αθλητικών διαγενεακών δραστηριοτήτων, που παροτρύνουν τη συμμετοχή μεγαλύτερων ηλικιακά ανθρώπων 65+ .
  • Προωθήσει την έννοια και τα πλεονεκτήματα των διαγενεακών αθλημάτων.
  • Αυξήσει την πρόσβαση ατόμων ηλικίας 65 και άνω σε αθλητικές δραστηριότητες.
  • Ενισχύσει τη συμμετοχή και τη συνεργασία σε διαγενεακές αθλητικές δραστηριότητες των ατόμων ηλικίας 65+ και άνω αλλά και των νέων (<25).

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

  • Η σημασία της διαγενεακής ένταξης,
  • Τα δικαιώματα των μεγαλύτερης ηλικίας ατόμων,
  • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και νέων γνώσεων μέσω του αθλητισμού,
  • Οι ανάγκες των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στον αθλητισμό,
  • Η σωματική/ κιναισθητική νοημοσύνη.

Στη συζήτηση θα συμμετέχουν ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες του αθλητισμού και εκπρόσωποι φορέων που σχετίζονται με τα δικαιώματα ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.

Για να συμμετέχετε θα πρέπει να συμπληρώσετε αίτηση και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.