3ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η εισαγωγή της καινοτομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την αναβάθμιση και του ελαιοκομικού τομέα.

Η Πρωτοβουλία OLIVE CHALLENGE σχεδιάσθηκε ακριβώς με το σκοπό αυτό, να συμβάλει στη δημιουργία νέων υπηρεσιών και προϊόντων, στη σύνδεση της παραγωγής ελαιολάδου και ελιάς με τις τεχνολογικές εξελίξεις, στην αύξηση θέσεων εργασίας, στη διάδοση και ενίσχυση πρακτικών βιώσιμης επιχειρηματικότητας στον τομέα, στην περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας του ελαιολάδου & της επιτραπέζιας ελιάς και στην ανάπτυξη συνεργειών και ενδοτομεακής συνεργασίας.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ:

Ο Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας “OLIVE CHALLENGE” αποτελεί τον πρώτο εξειδικευμένο διαγωνισμό καινοτομίας αποκλειστικά για τον ελαιοκομικό τομέα.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

 • Να στηρίξει την καινοτομία στον ελαιοκομικό τομέα

 • Να αναδείξει και να προβάλλει τις δυνατότητές του ελαιοκομικού τομέα

 • Να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων του τομέα

 • Να συμβάλλει στην προσαρμογή του τομέα σε ένα νέο αγροδιατροφικό σύστημα, που θα είναι πιο ανταγωνιστικό, βιώσιμο, ανθεκτικό καθώς και κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνο

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Στον Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, νομικά πρόσωπα, καθώς και ομάδες. Στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού https://filaios.org/draseis/olive-challenge/ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τον Κανονισμό του Διαγωνισμού, τα στοιχεία που απαιτούνται για την αίτηση υποβολής πρότασης, τα Μέλη της Advisory Committee και άλλες σχετικές λεπτομέρειες του Διαγωνισμού. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της ΦΙΛΑΙΟΣ, στο τηλέφωνο 2103238092 ή στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">.

 

ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:

Να αποστείλουν την ΙΔΕΑ τους για μια καινοτόμο δράση στον ελαικομικό τομέα.

Η ΙΔΕΑ δεν απαιτείται να είναι πατενταρισμένη ή ολοκληρωμένη. Εάν κριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης ότι η ιδέα σας έχει προοπτική ανάπτυξης, το OLIVE CHALLENGE θα σας φέρει σε επαφή με τους ανθρώπους και τους θεσμούς που θα στηρίξουν την υλοποίησή της.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ:

 • Ελαιοκαλλιέργεια – Περιβάλλον

 • Ελαιοποίηση – Μεταποίηση

 • Υποδομή – Εξοπλισμός – Υλικά Συσκευασίας

 • Τυποποίηση – Διακίνηση

 • Marketing – Branding – Προβολή –Προώθηση

 • Εμπορία – Εξαγωγές

 • Εκπαίδευση στον ελαιοκομικό τομέα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΠΩΑΣΗΣ:

Στο στάδιο της ΕΠΩΑΣΗΣ περνούν οι ΙΔΕΕΣ που θα διακριθούν.

Πρόκειται για έναν κύκλο, στοχευμένων και προσαρμοσμένων στις ΙΔΕΕΣ που διακρίθηκαν, μαθημάτων με ειδικούς στον τομέα ανά θεματική κατηγορία.

Πέρα από τα μαθήματα που θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα (το πρόγραμμα θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες πριν την έναρξη του σταδίου), οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε Μέντορα που θα τους βοηθήσει να εξελίξουν την ΙΔΕΑ τους. Η επιλογή του Μέντορα γίνεται ανάλογα με τη θεματική της ΙΔΕΑΣ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

 

Η κατάθεση των ιδεών/προτάσεων ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022.

 

Ακολουθούν η αξιολόγηση τους από 13/9/2022 - 23/9/2022 και η Επώαση από 10/10/2022.