Προκήρυξη Υποτροφιών 2022-2023

 

Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών μπορούν να υποβάλουν:

  • Υποψήφιοι που έχουν γεννηθεί από το 1992 και μετά και είναι κάτοχοι πτυχίου/διπλώματος ελληνικού Πανεπιστημίου/ΤΕΙ ή ισότιμου της αλλοδαπής με βαθμό πτυχίου 7,5 και άνω
  • Υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει προσφορά θέσης (conditional - unconditional offer) σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα πλήρους μονοετούς φοίτησης (full time) το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 - με έναρξη φοίτησης το Φθινόπωρο του 2022
  • Υποψήφιοι με ατομικό συνολικό δηλωθέν εισόδημα έως των 25.000 ευρώ και οικογενειακό συνολικό δηλωθέν εισόδημα (γονέων) έως των 50.000 ευρώ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά μέχρι και τις 30/04/2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με την ένδειξη ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2022-2023 και για πληροφορίες μπορούν να καλούν στο 210 4291300-1.

  • Αίτηση Συμμετοχής (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.syn-enosis.gr)
  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Αντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και πτυχίου/διπλώματος ελληνικού Πανεπιστημίου/ΤΕΙ ή ισότιμου της αλλοδαπής
  • Αντίγραφο της προσφοράς θέσης από Ελληνικό ή ξένο Πανεπιστήμιο μεταφρασμένη και επικυρωμένη εφόσον δεν είναι διαθέσιμη στην αγγλική
  • Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές του Πανεπιστημίου από το οποίο ο/η υποψήφιος/α απέκτησε το πτυχίο ή/και από εργοδότη
  • Για τους άρρενες υποψηφίους απαραιτήτως το πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών
  • Το εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους της οικογένειας καθώς και του ίδιου του/της υποψήφιου/ας, εφόσον υποβάλλει