Πρόσκληση φοιτητών για πρακτική άσκηση στην Crowdpolicy

Η εταιρεία Crowdpolicy αναπτύσσει, η οποία τα τελευταία 10 χρόνια, λύσεις, υπηρεσίες και εφαρμογές που κάνουν την ζωή μας καλύτερη. Ψηφιακές εφαρμογές, πληροφοριακά συστήματα και δράσεις ενίσχυσης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και σε δυναμικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας και στις πόλεις μας. Η Crowdpolicy δραστηριοποιείται σε πέντε χώρες και έχει 70 στελέχη.

Επενδύουμε στην νέα γενιά. Γι’ αυτό το λόγο επιθυμούμε να προσκαλέσουμε τους φοιτητές του Παντείου Πανεπιστημίου να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στις ανοιχτές θέσεις πρακτικής άσκησης στην εταιρεία μας. Στο πλαίσιο αυτής της πρακτικής άσκησης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει σε καινοτόμα έργα και δράσεις με βασικά χαρακτηριστικά την ατομική και την συλλογική εξέλιξη με μακροπρόθεσμη προοπτική συνεργασίας.

Τομείς πρακτικής άσκησης:

 • Της ανάπτυξης και σχεδιασμού εφαρμογών (διαδικτυακές εφαρμογές, mobile εφαρμογές, εφαρμογές έξυπνης πόλης και δημιουργίας κοινοτήτων)
 • Της τεχνικής υποστήριξης και της υποστήριξης πελατών (εξοπλισμός, εφαρμογές, διαδικασίες customer care)
 • Υποστήριξη υποδομών διαδικτύου
 • Της διοικητικής υποστήριξης διαδικασιών, την προώθηση, το marketing και τις διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης και της υποστήριξης λογιστηρίου
 • Της υποστήριξης διαμόρφωσης πολιτικών και στρατηγικής για μια σειρά τομέων της οικονομίας (διεθνείς σχέσεις, επιχειρηματικότητα, έξυπνες πόλεις, τοπική αυτοδιοίκηση κ.ά.)

Ανεξάρτητα λοιπόν από τις γνώσεις σε εργαλεία, την εμπειρία και το επίπεδο σπουδών έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε remote, hybrid η/και στα ωραία μας γραφεία με πρακτική άσκηση, είτε με full time είτε με part time απασχόληση. Διασφαλίζουμε ένα ευχάριστο, δημιουργικό περιβάλλον με κεντρικά χαρακτηριστικά την ατομική εξέλιξη, την συνεχή μάθηση και την συμμετοχή σε ενδιαφέροντα έργα και δράσεις.

Οι προαναφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης έχουν αναρτηθεί με τους εξής τίτλους:

 • Διαδικτυακός Σχεδιασμός Προϊόντων/Ανάπτυξη Ιδεών - UX/UI
 • Developer/Ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου-mobile/Διαχείριση συστημάτων
 • Υποστήριξη ερευνών/Διαμόρφωση Στρατηγικής για τον ιδιωτικό τομέα/Δημόσιες Πολιτικές για τις πόλεις και σε τομείς της οικονομίας
 • Διοικητική Υποστήριξη-Marketing
 • Διοικητική Υποστήριξη - Οικονομικά
 • Τεχνική Υποστήριξη
 • Στέλεχος διοικητικής υποστήριξης

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις μας είναι διαθέσιμες εδώ https://www.crowdpolicy.com