Ειδική πρόσκληση για Εγγραφή στο Μητρώο Συνεντευκτών του ΕΚΚΕ

Ειδικότερα, για τις ανάγκες διεξαγωγής έρευνας πεδίου σχετικά με τις έμφυλες σχέσεις, κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2021 και Φεβρουαρίου – Ιουλίου 2022, με τη μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων μέσω υπολογιστή (Computer Assisted Personal Interview), θα απασχοληθούν πανελλαδικά τουλάχιστον 200 συνεντεύκτριες οι οποίες θα επιλεγούν από το σχετικό Μητρώο Συνεντευκτών του ΕΚΚΕ. Οι συνεντεύκτριες που θα επιλεγούν είναι απαραίτητο να παρακολουθήσουν σχετικό εκπαιδευτικό σεμινάριο πριν την έναρξη της απασχόλησής τους.

Λόγω της φύσης της εργασίας των συνεντευκτριών (διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων στο πεδίο και όχι εξ αποστάσεως), θα ληφθούν όλα τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που θα ισχύουν. Επιπλέον, οι συνεντεύκτριες που θα επιλεγούν, βάσει των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιαςυγείας που αφορούν την παροχή εργασίας με φυσική παρουσία στις δημόσιες υπηρεσίες, θα πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένες ή να διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης από COVID-19 ή να υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο μία (1) φορά την εβδομάδα με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).

Προσόντα εγγραφής στο Μητρώο Συνεντευκτών (Έρευνα για τις έμφυλες σχέσεις):

  • Πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχου ιδρύματος του εξωτερικού
  • Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στη διεξαγωγή εμπειρικών δειγματοληπτικών ερευνών και στη λήψη συνεντεύξεων στο πλαίσιο ποιοτικών ερευνών στις ανθρωπιστικές, κοινωνικές, οικονομικές επιστήμες
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών λογισμικού
  • Γνώση της αγγλικής γλώσσας

Η ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής και τα σχετικά έντυπα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του ΕΚΚΕ www.ekke.gr/centre/mitroo/ about με την ένδειξη Μητρώο Συνεντευκτών «Έρευνα για τις έμφυλες σχέσεις».

Οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. το αργότερο έως 25 Οκτωβρίου2021.

Η εγγραφή στο Μητρώο Συνεντευκτών θα ολοκληρωθεί με απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής Μητρώων που έχει συσταθεί με τη σχετική απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ στην υπ’ αριθ. 216/3.6.2014 (Θέμα5ο) συνεδρίασή του.

Οι ενδιαφερόμενες για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω έρευνα, ήδη εγγεγραμμένες στο Μητρώο Συνεντευκτών του ΕΚΚΕ, δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση εγγραφής.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στον κ. Νεκτάριο Ουδενιώτη, τηλ. 210 7491605(10:00-14:00) και e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..