Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης Γυναικών- WOMENTORS

Πρόσκληση Συμμετοχής σε Δωρεάν Σεμινάρια Ενδυνάμωσης Νέων Γυναικών 2021-2022. Το πρόγραμμα ενδυνάμωσης απευθύνεται σε γυναίκες 18-35 ετών και περιλαμβάνει μια σειρά 10 διαδικτυακών σεμιναρίων διάρκειας 2-3 ωρών το καθένα, ξεκινώντας από τον ερχόμενο Νοέμβριο 2021. 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ