Βασικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Ψυχοδυναμική Κλινική Πρακτική

Η HOPE in GA φέρνει κοντά σε κάθε επαγγελματία, φοιτητή και σπουδαστή ψυχικής υγείας, μία μοναδική εμπειρία κατάρτισης, μέσα από το «Βασικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Ψυχοδυναμική Κλινική Πρακτική». Μέσα από ένα άρτια διαρθρωμένο πρόγραμμα που συνδυάζει τη ψυχαναλυτική θεωρία με τις πρακτικές ασκήσεις, κάθε απόφοιτος του προγράμματος θα είναι σε θέση να κατανοήσει σε όλο το εύρος της και σε όλα τα επίπεδα εφαρμογής της, την ψυχαναλυτική θεωρία του S. Freud. Παράλληλα, θα είναι σε θέση να εφαρμόσει όλες τις βασικές ψυχαναλυτικές αρχές, σε περιπτώσεις ατόμων, ζευγαριών, οικογενειών ή ομάδων, είτε ως αυτόνομος ιδιώτης επαγγελματίας, είτε στο πλαίσιο του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής, δομές νοσοκομείων, κτλ. Χαρίστε στην καριέρα σας, ένα μοναδικό πλεονέκτημα, καλώντας στο 210 6231529 ή συμπληρώνοντας την αίτηση που θα βρείτε εδώ: https://bit.ly/3hs8GO3

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ψυχοθεραπείας & Παιδείας στην Ομαδική Ανάλυση είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. O βασικός σκοπός του Οργανισμού είναι η εξέλιξη της Ομαδικής Ανάλυσης και οι δημιουργικές εφαρμογές της στην Ελλάδα  και στο Εξωτερικό. Τα ιδρυτικά και τα επιστημονικά του μέλη είναι επιστήμονες της υγείας και των επιστημών του ανθρώπου, εκπαιδευόμενοι ως ομαδικοί αναλυτές, ψυχοθεραπευτές και κοινωνιοθεραπευτές με εμπειρία σε διάφορους ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους θεραπείας καθώς και κλινικών, ψυχοκοινωνικών, κοινοτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών.