Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική

 

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων για τον νέο κύκλο του μεταπτυχιακού προγράμματος στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας παρατείνεται ως τις 15/9/2022, σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική θα λειτουργήσει με αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών  με νέες ειδικεύσεις.

 

  •   Ειδικεύσεις:

 

  1. Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)

  2. Ανάπτυξη Λογισμικού και Νέφος (Software Development and Cloud)

  3. Συστήματα και Δίκτυα Επόμενης Γενιάς (Next Generation Systems and Networks)

 

  •      Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος 2022
  •     Διάρκεια σπουδών: 3 εξάμηνα
  •     Συνολικό κόστος: 2.800€
  •     Υποβολή Αιτήσεων ως 15 Σεπτεμβρίου 2022

· Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από τη λήξη των εγγραφών (τέλη Σεπτεμβρίου).

·  Έως το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. μπορεί να απαλλαγεί από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 35 του Ν. 4485/2017.

· Θα διατεθούν έως δύο υποτροφίες από την εταιρία Accenture που θα καλύπτουν το σύνολο των τελών φοίτησης λαμβάνοντας υπόψη την αξιολογική κατάταξη των μεταπτυχιακών φοιτητών κατά την εισαγωγή τους στο Πρόγραμμα. Η εταιρία συνεκτιμώντας και τη πορεία των σπουδών τους, δύναται να προσφέρει στους υποτρόφους πρόταση πρόσληψης.

Κατεβάστε από εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και από εδώ το φυλλάδιο με συνοπτική παρουσίαση του ΠΜΣ.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://mai.uom.gr/, στο τηλέφωνο 2310-891 734 και μέσω e-mail στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank">mai@uom.edu.gr