Οκτώ νέες θέσεις εργασίας στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

 

 

  1. Μία (1) νέα θέση Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΕΟΧ) και συγκεκριμένα:
  1. Συμμετοχή σε εργασίες που αφορούν την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση στοιχείων και δεδομένων (Analyst of qualitative / quantitative data).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ. 1236/07.06.2022:

Ημ. Έναρξης: 07.06.2022                Ημ. Λήξης: 22.06.2022

Link: https://registry.ekt.gr/tenders/invitation/gshow/107

 

  1. Πέντε (5) νέες θέσεις Μίσθωσης Έργου (ΜΕ) και συγκεκριμένα:
  1. Συντονισμός και οργάνωση τεχνικής ομάδας, σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού και βάσεων δεδομένων - Lead Data Scientist / Senior Software Engineer.
  2. Αναλυτής πολιτικών με έμφαση στην Ψηφιακή Οικονομία (Policy Analyst).
  3. Αναλυτής πολιτικών με έμφαση στην Οικονομική Γεωγραφία / Περιφερειακή Ανάπτυξη (Policy Analyst)
  4. Νομικός, ειδικός σε θέματα προστασίας στατιστικών δεδομένων
  5. Data Scientist - Software Engineer

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ. 1265/08.06.2022:

Ημ. Έναρξης: 08.06.2022                Ημ. Λήξης: 23.06.2022

Link: https://registry.ekt.gr/tenders/invitation/gshow/109