ΠΜΣ "Πολιτιστική Διαχείρηση, Επικοινωνία και Μέσα" στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει έως σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/ών [έως είκοσι (20) ανά κατεύθυνση ειδίκευσης] που επιθυμούν να συμμετάσχουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, σε μία από τις κάτωθι κατευθύνσεις του:

  • Πολιτιστική Διαχείριση,
  • Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέσα και Τεχνολογία.

Η φοίτηση στο ΠΜΣ είναι δωρεάν.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 31-7-2021.

Πληροφορίες https://cmc.panteion.gr/images/pms_prokiriski_2021.pdf