ΠΜΣ "Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Πολιτική, Ιστορία, Οικονομικά"

Έχει ανοίξει η διαδικασία προκήρυξης του αγγλόφωνου ΠΜΣ "Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Πολιτική, Ιστορία, Οικονομικά"  του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. To ΠΜΣ "Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Πολιτική, Ιστορία, Οικονομικά" είναι μονοετές και εξ ολοκλήρου αγγλόφωνο. Τα μαθήματα που προσφέρονται είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν μια βαθιά, εστιασμένη και διεπιστημονική γνώση των ιστορικών, πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά  http://www.see.pspa.uoa.gr/how-to-apply.html