Επιστήμες της Αγωγής - Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την χρήση των ΤΠΕ

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής - Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την χρήση των ΤΠΕ (e-Learning)». Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 14/6/2021. Προφορική Συνέντευξη: 3-4/7 2021 [Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου].

Αναλυτικές πληροφορίες/Αιτήσεις: www.edivea.org/master-info.html