Προσωρινή απασχόληση σε έργο ψηφιοποίησης

Η Iron Mountain Hellas επιθυμεί να προσλάβει άμεσα υπάλληλους για έργο ψηφιοποίησης.

Η συνεργασία αφορά μεγάλο project ψηφιοποίησης - διάρκειας 3 μηνών - και το αντικείμενο εργασίας περιλαμβάνει:

- Προετοιμασία των εγγράφων για τη διαδικασία σάρωσης

- Σάρωση εγγράφων σε σαρωτές υψηλής ανάλυσης

- Ψηφιακή τεκμηρίωση των σαρωμένων εγγράφων

- Ποιοτικός έλεγχος των ψηφιακών εγγράφων

- Διαχείριση φυσικού αρχείου

Το έργο θα εκτελεστεί στις εγκαταστάσεις της Iron Mountain στον Αυλώνα και στον Ασπρόπυργο. Η μετακίνηση από/προς τις εγκαταστάσεις θα εκτελείται με μέσο της εταιρείας ή θα καλύπτονται τα έξοδα.

Παρακαλώ στείλτε τα βιογραφικά σας στο τμήμα HR (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)