Πρόγραμμα Internship "i-work@nbg" 2021 – ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

 Η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει για το 2021 νέο Πρόγραμμα Internship “i-work@nbg”. Συγκεκριμένα, 20 νέοι/νέες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν, μέσω έμμισθης πρακτικής άσκησης διάρκειας 6 – 12 μηνών, τεχνογνωσία και επαγγελματική εμπειρία σε εξειδικευμένους τομείς της Τράπεζας, συμμετέχοντας στον μετασχηματισμό του Ομίλου!

Η υλοποίηση στοχευμένων και δομημένων Προγραμμάτων Internship εντάσσεται στη στρατηγική της Τράπεζας για παροχή ευκαιριών απασχόλησης και ανάπτυξης σε νέους ανθρώπους, και αποτελεσματική σύνδεση της αγοράς εργασίας με την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα, τις θέσεις πρακτικής άσκησης, τις προδιαγραφές των θέσεων και τη διαδικασία επιλογής, περιγράφονται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, https://www.nbg.gr/greek/i-work_nbg.