Θέσεις Customer Support

Η εταιρεία Ιατρικών Μηχανημάτων Serinth, στα πλαίσια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, αναζητά άτομο για την ομάδα του Customer Support.

Η θέση αφορά την επικοινωνία με επαγγελματίες υγείας, με σκοπό τις απομακρυσμένες εγκαταστάσεις, εκπαιδεύσεις, αναβαθμίσεις καθώς και τη διαρκή υποστήριξη ειδικού λογισμικού.

Αρμοδιότητες

  • Νέες εγκαταστάσεις/αναβαθμίσεις και εκπαιδεύσεις λογισμικού
  • Καταγραφή ζητημάτων πελατών και διευθέτηση των προβλημάτων μέχρι την επίλυσή τους σε συνεργασία με την ομάδα υποστήριξης

Έχεις….

  • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης.
  • Πολύ καλή πρακτική εμπειρία με περιβάλλοντα Windows
  • Καλή κατανόηση των συστημάτων υπολογιστών, κινητών συσκευών και άλλων τεχνολογικών προϊόντων
  • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψηφίους.

Golden pass

  • Ικανότητα διάγνωσης και επίλυσης βασικών τεχνικών ζητημάτων λογισμικού και λειτουργικού συστήματος
  • Ικανότητα σχεδιασμού και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων

Θέλουμε να σε γνωρίσουμε!

Στείλε μας το βιογραφικό σου με θέμα μηνύματος CS 4/21 στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.