Αμοιβόμενη Πρακτική Άσκηση

Η εταιρεία Nannuka αναζητά απόφοιτους σχολής Κοινωνικών /πολιτικών / νομικών επιστημών με αμοιβόμενη σχέση για 4 μήνες και άμεση πρόσληψη αορίστου χρόνου μετά το πέρας της πρακτικής. Η εταιρεία εδρεύει στο κέντρο της Αθήνας. 

Απαραίτητα προσόντα:

Επίσης, η εταιρεία Nannuka αναζητά απόφοιτους σχολής ΜΜΕ για αρθρογραφία με αμοιβόμενη σχέση για 4 μήνες και άμεση πρόσληψη αορίστου χρόνου μετά το πέρας της πρακτικής. Η εταιρεία εδρεύει στο κέντρο της Αθήνας. 

Απαραίτητα προσόντα:

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κ. Ναούμη This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.